Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ajánlott szakirodalom

2013.03.14

 András Edit: Kulturális átöltözés. Művészet a szocializmus romjain. Bp.: Argumentum Kiadó, 2009. 300 p.

 

Andrási Gábor: Magyar Képzőművészet a 20. században. Bp.: Corvina Kiadó Kft, 1999. 289 p.

 

Bakos Katalin: 10x10 év az utcán. A magyar plakátművészet története 1890-1990. Bp.: Corvina, 2007. 204 p.

 

Cseh Mária: Az utca művészete. Képes plakátok Benczúr Gyulától Konecsni Györgyig. In: Monok István, Karsai Orsolya (szerk.): A nemzeti nyomtatványtár kisnyomtatványtára. Bp.: Osiris, 2002. 204 p

 

E. Mester Magdolna: „Az ezerarcú papír”. Kiállítás egy ezerarcú intézmény, az Országos Széchenyi könyvtár Plakát- és kisnyomtatványtára rendezésében. In: Magyar grafika, 2010. (54. évf.) 6. sz.

 

Felvidéki András: Könnyed kis beszélgetés a plakátról. In: Mozgó Világ. 1976 (2. évf.) április

 

Frank János: Jegyzetek a plakátról. A 6. Magyar Plakátkiállítás ürügyén. In: Inform, 1972

(1. évf.) 5. szám

 

Ihász István: "... Játéka mindenféle szélnek". Plakát és történelem 1944-1990. Bp.: Vadas Nyomdaipari Kisszövetkezet, 1992. 48 p.

 

Indali György: Történelmi sorsfordulók falragaszokon és plakátokon. In: Magyar Könyvszemle, 1977. 3. sz.

Kazai Mária (szerk.): A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ajánlata. In: Kereskedelmi Élet 2012. (67. évfolyam) október

Káldy Mária: Bevezető gondolatok. In: Bereczki Ibolya − Sághi Ilona (szerk.): Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni! Projektmódszer a múzeumpedagógiában. Szentendre: SZNM-MOKK, 2009. 107 p.

 

Kemény György (szerk.): 100+1 éves a Magyar Plakát. A magyar plakátművészet története 1885-1986. Bp.: Műcsarnok, 1986. 204 p.

 

Kiss Éva: Művészet az utcán. Hornicsekné Müller Ilona grafikusművész plakátjai és grafikai munkái. In: Magyar Iparművészet 2012. 1. szám.

 

Kulinyi István (szerk.): A mai magyar plakát. Válogatás az elmúlt 10 év legjobbjaiból. Bp., Állami Nyomda, 1986. 128 p.

 

Lajta Edit (szerk.): Képzőművészeti kislexikon. Bp.: Akadémiai Kiadó, 1980. 687 p.

 

P. Brestyánszky Ilona: A plakát. In: Múzsák: Múzeumi magazin. 1977. (8. évf.) 3. szám

 

Rainer M. János: Magyarország története. A Kádár-korszak 1956-1989. Bp.: Kossuth Kiadó, 2010. 112 p.

 

Révész Emese: Egy évszázad plakáttörténete. „Utcaképek”- a modern kor freskói. In: Műértő művészeti és műkereskedelmi folyóirat. 2008. (11. évf.) 4. szám

 

Saját forrás: Interjú: dr. Varga Éva, Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, történész-muzeológus, 2012.11.28.

 

Saját forrás: Interjú: Várkonyi Ádám, Várkonyi Plakátgaléria, tulajdonosa. 2012.11.23.

 

Szántó Tibor: A magyar plakát. Bp.: Corvina, 1986. 162 p.

 

Szyksznian Wanda: Szyksznian Wanda. Bp.: Novoprint Nyomdaipari és Kiadói Rt., 1988. 119 p.

 

Takács Anett (összeáll.): Animáció – Múzeumpedagógiai ismeretek. Oktatási segédlet. Kaposvár: EÁKK, 2010. oldalszám nélkül

 

Tamási Balázs: Képi dokumentumok a Nemzeti Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtárában - A grafikai plakátgyűjtemény múltja és jövője. Bp.: Mercurius, 2008. 38 p.

 

Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában. Időrendi összefoglaló. Bp.: Corvina Kiadó Kft, 2007. 191 p.

 

Varga István: A reklám. Bp.: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1960. 439 p.